مشتقات کنجد

ارده سبوس دار (با پوست)

555

ارده دو آتشه (تنوری)

0001

ارده سفید

0002

روغن کنجد

0004

کنجد بو داده

008

کنجد سفید (بی پوست)

10

آرد کنجد

0006

حلوا کنجدی

0005

کسب تندیس زرین و لوح اهتمام

تماس با ما

تهران، رسالت، میدان هفت حوض، جانبازان شرقی، خیابان دردشت، بالاتر از گلبرگ، نبش کوچه فرشید، روغنکده هزاردانه

مدیریت: ۷۷۷۰۰۹۴-۰۹۱۲
سفارشات: ۹۷۸۷۳۰۷-۰۹۳۷
فروشگاه: ۷۷۱۹۵۵۳۷-۰۲۱

dark