درباره ما

نظر به رشد فرهنگ جامعه در راستای بهبود سلامت تغذیه و اهمیت به ارزش غذایی سبد خانوار در دوره ای که شاهد آمار بالای ابتلا به انواع سرطان هستیم و افراد سود جو با اسنفاده از مواد بی کیفیت و ارزان مانند روغن پالم بر دارایی های خود افزوده و از دارایی اصلی مردم که همانا سلامتی می باشد می کاهند، تیم هزاردانه  از سال ۱۳۹۳ تحت برند هزاردانه بر آن شدیم که به یاری خدا و تلفیق سنت عصاری و فناوری روز دنیا انواع روغن های سلامت ، بدون افزودنی و صد در صد خالص را در حضور مشتری و نه در پشت درهای بسته کارخانجات تولید و عرضه نماید.

tandis1

کسب تندیس زرین ولوح اهتمام از همایش پیشتازان چرخه تامین غذای سالم

""عضو رسمی اتحادیه برند ثبت شده هزاردانه""