ارتباط با ما

نشانی ما:

تهران ،میرداماد، نبش مترو، مجتمع رز میرداماد، همکف، فروشگاه هزاردانه

تلفن های تماس:

امور بازرگانی: ۰۹۱۲۷۷۷۰۰۹۴
سفارشات و پیگیری : ۰۹۳۷۹۷۸۷۳۰۷
فروشگاه مرکزی: ۰۲۱۲۲۹۲۴۵۰۸

آدرس ایمیل:

info@hezardaneh.com

نشانی ما در فضای مجازی:

پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید